Amperetime-DEAmperetime-DEAmperetime-DE

Ampere Time LiFePO4 Solarbatterie | Serviceleistung

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website wordt beheerd door amperetime.com. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar amperetime.com. amperetime.com biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die voor u als gebruiker van deze website beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen die hierin worden uiteengezet.

Door te bezoeken onze website en/of iets van ons koopt, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief deze aanvullende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hier wordt verwezen en /of beschikbaar via hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragen aan inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u op toegang klikt of gebruik onze website. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, ga dan niet naar de Site of gebruik de Services niet. Indien deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw land van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw land van verblijf en ons uw toestemming, uw minderjarigen, hebt gegeven om deze site te gebruiken.
U mag, noch mag u, onze producten gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, wetten in uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten) bij het gebruik van de Service. U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden. Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden verzonden en (een ) omvatten transmissies over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van interconnectienetwerken of -apparatuur. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens verzending via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service te autoriseren, de Service te gebruiken of toegang te krijgen tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd om te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren.
De koppen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijk actueel en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website te controleren.

SECTIE 4 - SERVICE EN PRIJSWIJZIGINGEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de Service (of enig deel of de inhoud daarvan) op elk moment stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.
We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en mogen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurenweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen, geografische regio's of rechtsgebieden te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is nietig waar dit verboden is.
We garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat is gekocht of ontvangen aan uw verwachtingen zal voldoen of dat fouten in de service gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst.We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar eigen goeddunken, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te bewaren voor het verstrekken van alle aankopen gemaakt in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie voor meer informatie in ons retourbeleid .

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, controleren of beïnvloeden.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals is" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. We hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik van optionele tools aangeboden via de Website is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en ga akkoord met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante derde partij.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en/of services zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en we geven geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij is niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSOPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u bepaalde specifieke inzendingen indient (bijv. Wedstrijdinzendingen) op ons verzoek of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, suggesties , Plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), stemt u ermee in dat we in elk medium mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. We zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding betalen voor opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht tot, controleren, bewerken of verwijderen van enige inhoud die we, naar eigen goeddunken, onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend vinden of die in strijd is met enige intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders dan jezelf, of ons of derden misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe er kunnen fouten zijn in onze informatie op de website of in de service die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als informatie op de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend ). .
We aanvaarden geen verplichting om informatie op de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde update of updatedatum toegepast in de Service of op een gerelateerde website mag worden opgevat als een indicatie dat informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen aanmoedigen om illegale activiteiten uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) een internationale of Britse regelgeving, regel, wet of lokale verordening overtreden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet te beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u bezwaar maakt tegen een van de Verboden Gebruiken geschonden.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen met gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn.
U stemt ermee in dat we de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen, of de Service op elk moment kunnen beëindigen zonder kennisgeving aan u.
U gaat uitdrukkelijk akkoord dat uw gebruik van, of onvermogen om de Service te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u beschikbaar worden gesteld, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, noch uitdrukkelijk noch impliciet, inclusief enige impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verloren gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de Services of producten die via de Service zijn gekocht, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook veroorzaakt door het voordeel: van de Service of enige Inhoud (of Producten) die via de Service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien op de hoogte gesteld van hun mogelijkheid, aangezien sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING

U gaat ermee akkoord ons en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en om schadeloos te stellen, werknemers te verdedigen tegen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij die voortvloeit uit of voortvloeit uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die hierin zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEIDSCLAUSULE

Als een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor de voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te worden beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden voorwaarden afzonderlijke service, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze Servicevoorwaarden blijven van kracht zolang ze worden niet door u beëindigd of door ons beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.
Als u naar eigen goeddunken faalt, of we vermoeden dat u , als u zich niet houdt aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden die u niet hebt gedaan, kunnen we deze Overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten door ons om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen van Service, houdt geen afstandsverklaring in van dat recht of die bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze website of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en suggesties, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden)
Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd tegen de opsteller.

SECTIE 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten.
SECTIE 19 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

Je kunt op elk moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken door deze pagina te bezoeken.
We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, update, wijzig of vervang delen van deze Servicevoorwaarden door updates te plaatsen en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 20 – CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over de Servicevoorwaarden, stuur deze dan naar service.de@amperetime.com

De website wordt gezamenlijk beheerd door STARRYSEA CO., LIMITED geregistreerd bij Room 1101B, 11/F, Lippo Sun Plaza, 28 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong en MAYLERESCAPE LIMITED geregistreerd bij UNIT# 2052 275 NEW NORTH WEG
LONDEN
VERENIGD KONINKRIJK
N1 7AA

.
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december
Niet genoeg artikelen beschikbaar. Nog maar [max] over.
winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Keer terug naar de winkel

Bestelnotitie toevoegenBestellingsnotitie bewerken
Voeg een coupon toe

Voeg een coupon toe

De couponcode werkt op de afrekenpagina